Product placement

Productplaatsing of product placement is een vorm van commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of verwijzen naar een product, dienst of merk binnen het kader van een programma.

Art. 100 §1, 4° van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie en art. 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 september 2010 verplicht de Vlaamse omroeporganisaties om de kijkers op de aanwezigheid van productplaatsing in hun programma’s te wijzen door middel van het PP-logo.

Het PP-logo wordt getoond bij het begin en het einde van alle programma’s die gebruik maken van productplaatsing en na eventuele onderbrekingen van die programma’s.